sirius

Likabehandling och mångflad

Färre än 20 % av de som jobbar inom massa- och pappersindustrin är kvinnor. Exempelvis kulturell och etnisk mångfald kan vi inte mäta eftersom det inte tillåts enligt svensk lag. Klart är att det finns stora utmaningar att tackla när det gäller att öka branschens jämställdhet och mångfald. Särskilt viktigt är detta på operatörssidan.

I grunden handlar ökad jämställdhet också om ökad kompetens. Dels genom att en bredare urvalsbas gör det lättare att hitta rätt medarbetare, dels genom att blandade grupper oftast fungerar bättre. Lagets kompetens är avgörande. Därför måste vi göra branschen attraktiv även för kvinnor. Det handlar som vanligt om att rekrytera, utveckla och behålla bra medarbetare.

DELA SIDAN