sirius

Sirius Forum 2023

Gör redan nu en notering i din kalender – den 9 maj 2023 kommer Sirius Forum att hållas i Stockholm.

Mer information kommer!

Fokusområden

Sirius verkar i linje med samverkansavtalet med ett helhetsperspektiv som omfattar
arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, kompetens, jämställdhet, ledarskap och medarbetarskap.

ArbetsmiljöKompetensMångfaldLedarskap