sirius

Mångfald och likabehandling i fokus på Sirius Forum

Hur kan vi gemensamt arbeta för att uppnå jämställda och inkluderande arbetsplatser? Och varför är det en fördel för företagens konkurrenskraft? Det var några av frågorna som lyftes under Sirius Forum 2022.

Läs mer här

Fokusområden

Sirius verkar i linje med samverkansavtalet med ett helhetsperspektiv som omfattar
arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, kompetens, jämställdhet, ledarskap och medarbetarskap.

ArbetsmiljöKompetensMångfaldLedarskap