sirius

Sirius Forum är äntligen tillbaka 2022

Det årliga evenemanget ställdes in 2021 på grund av coronapandemin. Men nu är vi tillbaka, denna gång i digital form den 2 februari 2022. Temat är mångfald och likabehandling.

Läs mer och anmäl dig här

Fokusområden

Sirius verkar i linje med samverkansavtalet med ett helhetsperspektiv som omfattar
arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, kompetens, jämställdhet, ledarskap och medarbetarskap.

ArbetsmiljöKompetensMångfaldLedarskap