sirius

Ledarskap och medarbetarskap

Sirius vill koppla ett helhetsgrepp kring viktiga samverkansfrågor. För att lyckas med detta är bra ledarskap och medarbetarskap helt avgörande framgångsfaktorer.

Att vara chef kan ofta vara krävande. Därför är det så viktigt med balans i livet. Att vara ständigt uppkopplad kan skapa frihet och flexibilitet, men det riskerar också att bli en stressfaktor. Det gäller att hitta arbetsformer som passar för ens egen situation.

Ledarna har lanserat webbplatsen www.hallbarachefer.nu för att underlätta för chefer och deras uppdragsgivare att själva arbeta med frågan lokalt. Här finns verktyg för att få en bra dialog kring chefers förutsättningar.

Som medarbetare har man mycket att bidra med för att göra arbetet effektivare och intressantare. Det är viktigt att ha en helhetssyn och att se bortom sitt eget processavsnitt. Det kan till exempel handla om hur man kan tänka mera gränslöst i samarbetet mellan drift och underhåll.

Ett bra medarbetarskap innebär att man är engagerad och delaktig och bidrar aktivt till att verksamheten utvecklas. På köpet får man oftast ökad trivsel och en tryggare arbetsplats.

DELA SIDAN