sirius

Svavelväte

Detta temablad tar upp en lurig fara – svavelväte. Luktsinnet bedövas snabbt av gasen så att lukten inte längre varnar. Detta gör att man kan utsättas för höga halter utan att märka det.

Svavelväte är en giftig gas som luktar mycket illa. Vid höga koncentrationer förlamas luktsinnet, vilket gör att man genom lukten inte kan avgöra om det finns höga, farliga svavelvätehalter i ett utrymme. Svavelväte påverkar ögon och lungor och hämmar blodets förmåga att transportera syre. Gasen är mycket brandfarlig och bildar vid höga halter explosiva blandningar med luft.

Svavelväte utvecklas när syror blandas med vit-, grön-, svartlut, råterpentin eller kokerikondensat, vid indunstning och förbränning av lutar. Gaserna bildas också vid anaerob (syrefattig) nedbrytning av annat biologiskt material t ex i avloppsvatten eller i reningsanläggningar, i slutna utrymmen och i stillastående massa eller bakvatten (t ex efter ett längre stopp).

Svavelväte ger akuta hälsoeffekter som huvudvärk, ögonirritation och andningsbesvär. Symptomen vid kronisk förgiftning är huvudvärk, matsmältningsproblem, illamående och rödsprängda ögon. Höga koncentrationer förlamar andningscentrum och kan orsaka död inom loppet av få sekunder. Icke-dödliga nivåer kan ge långvariga eller permanenta nervskador och lungödem.

Gränsvärden
Det hygieniska nivågränsvärdet är 5 ppm under 8 timmar. Korttidsgränsvärdet är 10 ppm under 15 minuter.

DELA SIDAN