sirius

Samordning

Varje arbetsgivare har arbetsmiljöansvar för sina anställda– oavsett var de arbetar. När flera arbetsgivare bedriver verksamhet på arbetsstället kan det uppstå risker som just beror på att flera visas och arbetar där samtidigt. Därför finns krav på en samordning av arbetsmiljöfrågorna. Varken anställda, inhyrda eller entreprenörer ska behöva skadas på bruken. Samordningsansvaret omfattar inte något totalansvar för alla inblandade företags skyddsarbete utan endast samordningen.

Entreprenörssäkerhet är en mycket angelägen fråga för branschen, eftersom bruken är beroende av dessa, exempelvis vid storstopp. Hur säkert entreprenörer och inhyrda arbetar beror inte bara på deras arbetsgivare/arbetsledning utan även på brukets säkerhetskultur. Därför är det viktigt att anställda och chefer på bruket själva agerar säkert och föregår som goda förebilder.

Smart & Säkerts tema om samordning av arbetsmiljöarbetet består av ett temablad som är en kort checklista och en mer detaljerad checklista, som kommer att läggas ut snart. Under övrigt finns länkar till material från Arbetsmiljöverket.

Övrig information från Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljölagen: Allmänna skyldigheter
Broschyr: Samordningsansvaret för arbetsmiljön
Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete
Frågor och svar om byggnads- och anläggningsarbete
Samordningsansvar för arbete i farlig atmosfär

Sirius
Checklista – samordning av arbetsmiljöarbetet

 

 

 

DELA SIDAN