sirius

Fall från höjd

Förebygg fall från höjd
1. Undvik arbete på höjd
2. Förebygg fallriskerna
3. Minska konsekvenserna vid ett fall

Riskbedöm först och använd rätt arbetsutrustning
Innan arbetet på höjd påbörjas ska det riskbedömas. På vilken höjd ska arbetet utföras på? Hur ska arbetet kunna utföras på ett säkert sätt? Rätt person för arbetet? Vilka rutiner gäller på bruket?

Förebygg risken med fall
Läs om fall på Arbetsmiljöverkets webb

Regler
Skydd mot fall, AFS 1981:4
Stegar och arbetsbockar, AFS 2004:3
Användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, AFS 2006:7
Användning av arbetsutrustning AFS 2009:2

Ställningar
Läs mer om ställningar
Vägledning om ställningar

Mer information
Säkra personlyft (Prevent)
ADI 511 Stegar
ADI 512 Byggnadsställningar

DELA SIDAN