sirius

Buller och tinnitus

Att slippa säga ”va, vad sa du?” är viktigt. Icke önskvärda ljud, eller buller som det kallas, kan skada din hörsel. Att utsättas för starka ljud under en längre tid kan bidra till tinnitus* och i värsta fall obotlig hörselnedsättning.

Buller åtgärdas bäst vid källan och möjligheterna att lösa bullerproblemen är störst när arbetsplatser förändras eller nyskapas. Det är därför extra viktigt att beakta bullerproblem och sträva efter att skapa goda ljudmiljöer vid val, utformning och/eller förändring av arbetsuppgifter, maskiner, produktionsutrustning, transportsystem, arbetsprocesser, arbets- och pauslokaler samt byggnader. Om buller ändå kvarstår är det viktigt att använda rätt skyddsutrustning för öronen.

För att bilda sig en uppskattning över bullernivån på sin arbetsplats kan man mäta med hjälp av någon av de buller-appar som finns att ladda ner till smartphones.

Mer finns att läsa hos Arbetsmiljöverket och Prevent.

*) Tinnitus är att höra ljud som inte kommer utifrån. Det kan låta som pip, toner, tjut, surr, brus och visslande.

Källa: AV, Prevent och www.horsellinjen.se

DELA SIDAN