sirius

Skiftarbete och hälsa

Här hittar du kunskap om livsstil och arbetssätt som främjar arbetsmiljö och hälsa vid skiftarbete. En mängd faktorer påverkar helheten. Vissa har tydligare koppling till företaget – som skiftschema, arbetsorganisation och ledarskap. Medan andra har en individuell koppling – som sömn, kost och motion.

 

DELA SIDAN