sirius

Samordnade utbildningar

6 februari, 2015

Befattningsutbildningar som är specifika för massa- och pappersindustrin, samordnade inom den egna branschen, kan snart bli verklighet.

Idén lanserades under Sirius Kompetensforum och fick klartecken för en fortsatt utveckling.

Utb.centrum DSC4739

Klok tanke att samla utbildningsbehovet, tycker Maria Sundvall (till höger).

Jan Björklund, HR-specialist på Stora Enso Fors är med i gruppen som tar fram underlag för de branschgemensamma utbildningarna:

– Vi är duktiga på ”måste-utbildningar” internt på de enskilda bruken, men är sämre på att ordna befattningsutbildningar. Om vi har haft en sådan kurs internt på bruket kan det dröja många år innan vi får en tillräckligt stor grupp för att köra en ny kurs. Är man då anställd i skarven kan det bli flera års väntan för den nyanställde.

Torbjörn Höglund, kompetensutvecklare inom SCA Graphic, Sundsvall presenterade tankarna inför Sirius Kompetensforum som samlade 120 deltagare från hela landet. Det handlar om en portal på Sirius hemsida där varje enskilt bruk kan registrera sitt behov av specifika utbildningar på en offentlig anslagstavla med en deadline när man vill ha utbildningen genomförd. Behoven ska sedan samordnas, utbildningsleverantörer får lämna offerter och utbildningarna genomförs och utvärderas. Allt ska ske synligt och publiceras på nätet.

– Det ska vara administrativt enkelt och kan t ex handla om utbildning för torkare, maskinförare, operatörer i sodapanna… Bruk med likartade processer kan samordna utbildningen, något bruk kanske har egen kursgård för att hålla nere kostnaderna, säger Torbjörn Höglund.

Idén diskuterades i grupper under Kompetensforum och efteråt fanns bara positiva reaktioner. Det innebär att arbetet med Sirius utbildningscentrum nu fortsätter.

– En bra idé som branschen behöver, sammanfattade Marie Olsén, ordförande för Papppers BillerudKorsnäs, Skärblacka.

– Klok tanke att samla utbildningsbehovet, tycker Maria Sundvall. HR-partner SCA Graphic, Sundsvall. Det kan bli ett bra komplement till de utbildningar vi har internt.