sirius

Individer får inte bli för smala i egna fack

23 september, 2014

När vi talar om kompetens är det viktigt att inse att kunskap alltid måste spänna över många områden. Att vi har ett multifunktionellt tänkande. Under Kompetensforum i februari kommer Christer Simrén, vVD och operativ direktör inom BillerudKorsnäs, att utveckla sin syn på framtidens kompetens:

– Om varje individ blir smal i sitt eget fack kan vi aldrig leverera de avancerade produkter som våra alltmer krävande och globala kunder förväntar sig av oss, säger Christer, som ser fram emot stor uppslutning den femte februari.

Christer Simren X

Christer Simrén har en bred erfarenhet av industriell utveckling inom massa- och pappersindustrin från såväl BillerudKorsnäs men också från en tid som vd för dåvarande Wermland Paper med pappersbruk i Bäckhammar och Åmotfors. Han har dessutom arbetat för internationella managementkonsultföretag och är bland annat teknologie doktor inom industriell organisation.

Hans filosofi utgår från att individen alltid ska se till företagets bästa och att framsteg sker genom nätverkande, att olika kompetenser inom en organisation jobbar brett i problemlösande kreativa team. Han talar gärna om värdeord som energi, motivation och engagemang.

– Vi jobbar organiskt, tittar inte uppåt och väntar.

Men det finns inga genvägar, förtydligar han. Vi ska alltid vara systematiska, ha en struktur – en tydlig roadmapp – och följa stegen.

Tufft därute

Det är tufft därute idag, den som inte är bäst eller kanske på sin höjd näst bäst, kommer att slås ut. Att ligga fyra-femma räcker inte i den globala konkurrensen.

– Marknad, teknik – ja alla områden utvecklas snabbt. Våra kunder är krävande och investerar ständigt i nya och avancerade förpackningar. Ska vi kunna leverera måste vi också utvecklas hela tiden.

Lösningen ligger i en hög grundläggande kompetens för alla. Helst med flera kompetensområden.

– Vi har många avancerade processer och det är viktigt att alla anställda förstår sammanhanget. Och dessutom, poängterar Christer Simrén, att alla också har rätt attityd med en vilja att ständigt lära sig nytt. Individens kunskaper måste ständigt förnyas, kompletteras.

– Med den basen ska vi jobba brett, fortsätter han.

Multifunktionellt tänkande

Med ett multifunktionellt tänkande kan företag utveckla alla sina processer genom problemlösningsteam, där allas kunskaper krävs och där alla lär av varandra.

– Kreativa team med tydliga frågeställningar där lösningen finns i det gränslösa tänkandet, förtydligar Christer Simrén.

Det innebär att vi ibland måste lämna vår egen trygghetsbox, att vi utsätter oss för risker att inte behärska situationen fullt ut.

– Vi ska naturligtvis inte lämna vår personal i sticket, vi har som företag ett ansvar för att utveckla våra medarbetare, säger Christer Simrén. Men vi gör det inte alltid bäst på skolbänken, det är genom att jobba i projekt vi också lär oss mer om processerna.