sirius

Dagliga kontakter innebär snabba hjälpinsatser

3 oktober, 2016

När den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) kom i slutet av mars i år var Arctic Paper i Munkedal väl förberedda: ”Vi har jobbat på det sättet redan tidigare, nu fick vi allt samlat och kunde arbeta in det i vår dokumentation om systematiskt arbetsmiljöarbete”, säger Jerry Ekerum, som är rehabansvarig på det bohusländska pappersbruket.

 

Munkedal 6302

Delar av Rehabgruppen i Munkedal och några av kamratstödjarna; Anngret Andreasson inköpare och ordförande för Unionen, Anna Johansson löne/adm och kamratstödjare, Steve Johansson mek/service och kamratstödjare, Jenny Jansson truckförare och ordförande för Pappers, Jerry Ekerum, rehabansvarig och Nils-Åke Eriksson, elektriker och med i Rehabgruppen. Ej närvarande på bilden med med i Rehabgruppen; Sven-Erik Larsson Ledarna och Liz Bjernstrand Unionen.

Arctic Paper i Munkedal sysselsätter drygt 300 personer och tillverkar till största delen obestruket finpapper till böcker, både i ark och på rulle. Två pappersmaskiner och 230 kvalitetsbyten/månad producerar ca 160 000 ton/år till en bransch där plötsliga storsäljare som Harry Potter eller Millenniumtrilogin ger direkt avtryck i försäljningsvolymerna.

Informella kontaktvägar

Jerry Ekerum kommer ofta tillbaka till de snabba informella kontaktvägarna inom bruket: ”Jag har en daglig kontakt med de fackliga representanterna, vi ser och fångar upp problem, även psykosociala frågor i ett tidigt skede”, säger han.

Rehabgruppen är en viktig ingrediens i arbetet. Samarbetet med företagshälsovården och en beteendevetare, likaså.

– Däremot har vi tyvärr inte samma kontinuerliga samarbete med Försäkringskassan som vi hade tidigare när det fanns en fast representant från dem som fanns med i vårt förebyggande arbete.

Reglerar kränkande särbehandling

I de nya föreskrifterna (AFS 2015:4) står det att ingen ska behöva bli sjuk på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

– Generellt ökar de psykosociala problemen, säger Jerry Ekerum – ofta uppstår de hemma men byggs på här.

Fångar upp frågor

Jenny Jansson, ordförande för Pappers ser hur Rehabgruppen alltmer blivit ett filter som fångar upp ett brett spektrum av frågor, inte bara fysiska skador:

– Samtidigt ser vi att det går fortare tills man inte orkar idag, säger hon.

– Många känner sig också mer stressade än förr, säger unionens ordförande i Munkedal, Anngret Andreasson. Hon upplever också att frågor som behandlades med hysch-hysch förut nu hanteras annorlunda:

– Vi vågar oftare lyfta på locket idag, även för personliga problem, säger hon.

På Arctic Paper i Munkedal är Mathias Schewenius skyddsingenjör och ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Han har här, med utgångspunkt från den nya AFS:en, arbetat fram en intern rutin.

– Vi har kompletterat vår policy och arbetat fram nya rutiner med ett tydligare flöde, säger Mathias.

– Det kan finnas frågor som är svåra att berätta om i PIA-systemet, vi har öppnat upp för att ringa ett journummer eller att kunna gå till chefens chef om det kanske är den egna chefen som är problemet.

Före semestern i år uppstod en inre konflikt på en av avdelningarna, kopplat till organisation.

De nya rutinerna testades, Rehabgruppen involverades, liksom företagshälsan med en medarbetarenkät och så småningom också en beteendevetare med en utredning, liksom brukets vd, eftersom det inte finns någon personalchef på bruket.

Återskapa arbetsron

– Vi kunde snabbt agera och komma med förslag till åtgärder för att återskapa arbetsro och ökad trivsel, säger Jerry Ekerum.

Han ser hur de han kallar ”mjukare delarna” ökar i omfattning. Hur de fysiska skadorna orsakade av förslitning eller maskiner tyvärr finns kvar, men att problem orsakade av stress, alkohol eller sociala och/eller ekonomiska problem blir en allt större del av Rehabgruppens arbete.

– Därför är de nya föreskrifterna bra som en sammanfattning och övergripande dokument. Men vi ser mer på vad vi åstadkommer i praktiken – gemensamt. Och då kan vi konstatera att mycket av det som är samlat handlar om sunt förnuft som vi jobbet med här i många år.

 

 

Steve ville tillbaka till jobbet till varje pris

Munkedal Steve 7805

Steve Johansson på mek/service stelopererade en smärtande rygg för sex år sedan. Efter årslånga sjukskrivningar är han nu tillbaka på jobbet, med anpassade arbetsuppgifter och med aktivt stöd av Rehabgruppen på företaget. ”Jag är glad över att vara tillbaka”, säger han själv.

För Steve Johansson, 57 år och mekaniker på Arctic Paper Munkedal, är jobbet och arbetskamraterna viktiga:

– När jag var sjukskriven för ryggproblem i ett år ville jag tillbaka till varje pris, säger Steve.

Idag har han anpassade uppgifter och jobbar heltid igen.

I rehabiliteringsarbetet har företagets egen Rehabgrupp spelat en viktig roll.

Steve, med 33 år som anställd i Munkedal, berättar själv om hur lösa benbitar i ryggen gett smärtor, och som rensats bort och där man slutligen två gånger stelopererat hans rygg. Efter årslånga sjukskrivningar kunde han komma tillbaka igen, nu med anpassade uppgifter. Han har också fått rehabiliteringsträning på CFS Marbella.

– Jag har fått fantastisk hjälp från Rehabgruppen och känner ett aktivt stöd från vår VD som sällan säger nej till Rehabgruppens förslag, säger han.

– I Marbella fick jag också tid att tänka över min egen sociala situation, jag har kanske bara tjugo år kvar här i livet.

– Och jag tog viktiga beslut som innebär att jag mår bättre som människa idag, säger Steve Johansson.

 

Vi har ett gemensamt ansvar

Munkedal Goran_6355

Göran Lindqvist, vd för Arctic Paper i Munkedal stöttar Rehabgruppens arbete men betonar också allas ansvar att hitta lösningar.

 

Göran Lindqvist, vd för Arctic Paper, Munkedal betonar vikten av både avdelningschefernas och Rehabgruppens ansvar både för fysiska och psykosociala problem på arbetsplatsen:

– Vi reagerar ofta olika på samma arbetsbelastning och problem som dyker upp har sällan bara en orsak, säger han.

– Avdelningschefen känner ofta till problem och har ett ansvar att hantera dem, men Rehabgruppen arbetar väldigt konstruktivt och söker orsakerna till problemen, om de så är ryggont eller utbrändhet.

Han betonar att alla har ett gemensamt ansvar att både se problemen och att försöka hitta lösningar.

– Rent krasst är det en kostnadsfråga och det finns inga snabba lösningar. Men vi kommer aldrig undan ansvaret, säger han.

Kamratstödet är den goda sidan av bruksandan

I den mjuka hörnan i Munkedal dryftas många problem. Här möts företag och fack varje dag.

– Vi väntar inte på problem, vi kör direkt, säger Jerry Ekerum, rehabansvarig på bruket. Där finns nyckeln till vårt framgångsrika koncept. Här går föreskrifter och kamratstöd hand i hand.

Munkedal 9509

Vi jobbar informellt och gränsöverskridande, säger Jerry Ekerum, rehabansvarig på Arctic Paper i Munkedal. Här i mjuka hörnan träffas vi ofta spontant och dryftar problem och lyssnar till frågor som dyker upp, kanske bekymmer i verksamheten innan de blir för stora. Här tillsammans med Anna Johansson på löne/administration, som också fungerar som en av företagets kamratstödjare.

Den blå soffan inbjuder till samtal över en snabb kopp kaffe. Hit är det nära från både Jerrys och de fackligas organisationernas arbetsplatser.

– Vi kombinerar det spontana mötet med formella rutiner, säger han.

Vi möter Jerry när han diskuterar med Anna Johansson, som just nu är kamratstödjare för en kollega.

Anna har kontinuerlig kontakt med arbetskamraten, har följt med på läkarbesök på arbetstid och varit allmänt behjälplig.

– Kamratstödsgruppen kan involveras i många olika problem som kan drabba den enskilde, berättar Jerry som kan plocka fram exempel på hur gruppen stöttat såväl anställda med alkoholproblem som anställda med ekonomisk kris:

– Vi har personligen haft kontakter med den lokala banken och lyckats lägga över dyra sms-lån till ett vanligt lån med månatliga amorteringar som nu skapat helt andra ekonomiska förutsättningar.

Visar att vi bryr oss

Jerry och Anna tror på att de kamratstödjare som finns på olika avdelningar har ett viktigt signalvärde:

– De visar att vi bryr oss. Att det finns många som är beredda att dra sitt strå till stacken – det är den goda sidan av bruksandan, det blir lättare att tillämpa den nya AFS:en när den nya förordningen och kamratstödet går in i varandra.