sirius

Samverkansavtalet

”Målsättningen med samverkansavtalet är att det ska främja utvecklingen och effektiviseringen av företagen, jämsides med skapandet av stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter i en trygg och säker miljö.”

Avtalet är träffat mellan Skogsindustrierna å ena sidan, samt Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers), Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer å andra sidan.

På bruket hanteras samverkansavtalet i samverkansgruppen eller motsvarande.

DELA SIDAN