sirius

Om Sirius

Sirius är parternas gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin. På central nivå så leds Sirius av en partsgemensam styrelse. Dessutom finns fasta arbetsgrupper inom arbetsmiljö och kompetens. Lokalt så motsvaras Sirius ofta av brukets samverkansgrupp. Sirius verkar i linje med Samverkansavtalet.

Fokusområden
Sirius jobbar med ett helhetsperspektiv – med utgångspunkt från våra fokusområden:

• Arbetsmiljö / säkerhet / hälsa
• Kompetens och utbildning
• Ledarskap och medarbetarskap
• Likabehandling och mångfald

Kommunikation
Sirius verksamhet kretsar helt kring kommunikation:

• I möten – som Sirius Forum
• I skrift – som tidningen Sirius och andra trycksaker
• I nätverk – som arbetsmiljö- eller utbildningsgruppen
• I dialog – med myndigheter och företag

DELA SIDAN