sirius

Hållbara chefer

Ledarna har lanserat webbplatsen www.hallbarachefer.nu för att underlätta för chefer och deras uppdragsgivare att själva arbeta med frågor som rör chefers förutsättningar. Här finns fakta för fördjupning och pedagogiska verktyg för att få en bra dialog kring chefers förutsättningar på just din arbetsplats.

DELA SIDAN