sirius

Säkert arbete

”Säkert arbete” är ett tema i Sirius kampanj för säkrare arbetsplatser inom massa- och pappersindustrin.

Hur vi arbetar handlar mycket om säkerhetskulturen, vilka beteenden och attityder som härskar på arbetsplatsen eller i arbetslaget. Vad som är accepterat och vad som inte är accepterat.

För att uppnå en god säkerhetskultur måste ledningen/cheferna/arbetsledarna uppmuntra till säkra beteenden och dessutom själva leva som man lär!

Var och en måste ta ansvar för sin egen säkerhet och påpeka om någon utsätter sig eller andra för fara. Om alla är överens om hur man vill ha det på arbetet gällande säkerhetsnivån samt har regler och rutiner som fungerar, då har man kommit en bra bit på vägen. Kolla av med checklistorna hur ni har det på er arbetsplats!

Övrigt material

Slutrapport om klämskador i rullmaskin
Statistiken visar att många klämskador i branschen sker i rull- och omrullningsmaskiner. SSG har tagit fram en rapport om klämskador i rullmaskiner med förslag hur man kan åtgärda riskerna.

Ladda ner rapporten här

Riskinventeringsblock
Det finns även annat material som kan vara användbart för säkert arbete. Sirius har tagit fram riskinventeringsblock i fickformat ”2 minuterskollen” som kan användas innan jobbet ska göras.

Beställ riskinventeringsblocket

Arbetsmiljöverkets material

Checklistor
Checklistor för truckar
Checklista för inhyrning av personal
Checklista för uthyrning av personal
Checklista för projektansvar
Tema buller
ADI broschyr om buller

DELA SIDAN