sirius

Falla/snubbla

Temat ”Falla/snubbla”  handlar om både snubbel- och halkolyckor.

Fallolyckor på samma nivå är den vanligaste orsaken till olyckorna i branschen. År 2010 inträffade ca 100 st ”fall på samma nivå”, som medförde sjukfrånvaro. Faller gör man på slangar eller annat bråte som ligger i vägen, vatten- eller oljespill, ojämna golv, isfläckar utomhus, att gångvägarna inte är ordentligt sandade m.m. Dåliga skor ökar risken för fallolyckor. Mycket handlar om ordning och reda och att ha bra rutiner.

DELA SIDAN