sirius

Beteendebaserad säkerhet

Uppmärksamma vår gemensamma arbetsmiljögubbe

Ett arbetssätt som alla på arbetsplatsen kan utgå ifrån för att bli mer säkerhetsmedvetna på jobbet och därmed minska risken för arbetsplatsolyckor är BBS. Metoden handlar om att hitta, träna på och använda sig av säkra beteenden i arbetet.

BBS bygger på att alla deltar i planerade och systematiska samtal om både säkra och riskfyllda beteenden, så kallade BBS-samtal. BBS-observationer rapporteras sedan för att organisationen ska kunna lära av dessa och på så sätt förebygga olyckor och tillbud. Målet med BBS-arbetet är att få varje individ att fundera och reflektera över sitt eget beteende, så att tillbud och olyckor kan undvikas. Syftet är att tillsammans hitta förbättringar för arbetsplatsen genom BBS-samtal. BBS betonar effektivitet inom säkerhetsarbetet. Att lägga tid och energi på väsentligheter, istället för på sådant som har liten betydelse.

DELA SIDAN