sirius

Belastningsergonomi

gubbe

Begreppet ergonomi kommer från grekiskans ergon, som betyder arbete och nomos, som betyder lag. Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

När vi blir äldre åldras även ryggraden och det blir broskförslitningar, som kan ge upphov till ryggbesvär. Denna process kan vi inte göra så mycket åt. Människan är byggd för rörelse och aktivitet och därför är fysisk belastning i arbetslivet generellt inte skadligt utan tvärtom. Men vid tunga lyft i ogynnsamma arbetsställningar, statiska och ensidigt upprepade arbetsmoment och obekväma arbetsställningar kan besvär uppstå i form av smärta, värk och nedsatt funktion som kan medföra sjukfrånvaro. Högt arbetstempo och stress kan också bidra till att man får värk och ont i kroppen. Det är viktigt att variera arbetsställningar under arbetet, att lyfta och belasta kroppen rätt och att har tillgång till och använda hjälpmedel t ex lyfthjälpmedel. Arbetsplatsen ska vara bra ergonomiskt utformad- så långt det går.

En hel del av arbetet på bruken är stillasittande övervakning t ex i manöverrummen. Även om arbetslokalen är ergonomiskt optimalt utformad t ex med arbetsstol som är inställd åt medarbetaren, bra arbetshöjd på manöverbordet, bra belysning mm, så kan ett långvarigt stillasittande arbete ändå medföra hälsoproblem på sikt, i form av hjärt-kärlbesvär. Att röra på sig ofta t ex att resa sig upp då och då under skiftet och att vara aktiv på fritiden är bra för både kroppen och knoppen!

Branschstatistik för anmälda arbetssjukdomar, som gjordes till Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan åren 2010-2015, var muskel eller ledbesvär i 37% av anmälningarna.

Arbetsmiljöverkets material
Temasida om belastningsergonomi
Checklista för bedömning
Checklista- Synergonomi
Checklista – Hand Arm Riskbedömningsmetod HARM
Belasta rätt så undviker du skador. ADI-broschyr 447
Bedöm risker vid manuell hantering – lyfta / bära. ADI-broschyr 627 
Bedöm risker vid manuell hantering – skjuta / dra. ADI-broschyr 668
Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet
PP-presentation av belastningsergonomi 

Prevents material
Vägledning Belastningsergonomi
Checklista – Bildskärmsarbete på kontor

DELA SIDAN