sirius

Balans i arbetslivet

Detta tema i kampanjen Smart & Säkert handlar om ” Balans i arbetslivet. Bra balans ar en säker väg framåt! – med samverkan och eget ansvar”.

Kampanjmaterialet för Smart & Säkert består av ett temabladet ” Balans i arbetslivet” med en kort checklista, en mer detaljerad checklista kring balans i arbetslivet. Till detta finns  annat material som kan vara användbart kring temats olika frågor t ex ; checklistor, övrigt hjälpmaterial samt länkar.

Kampanjens två checklistor tar fasta på frågor som till största delen kan hanteras på arbetsplatsen, faktorer som arbetsgivaren ofta kan påverka. Det är många faktorer som medverkar till ett hälsosamt arbetsliv t ex ett bra arbetsklimat, tydliga empatiska chefer, liksom att ha trevliga arbetskamrater är några faktorer. En  bra balans mellan krav och möjligheter att utföra ett bra arbetet, liksom en bra balans mellan arbete och fritid är andra delar som bidrar till ett bra arbetsliv.

En bra livsstil underlättar att klara av även tillfälliga påfrestningar. Forskningen visar att tillräckligt med sömn, goda kostvanor och lagom med motion ger bra förutsättningar för att vi ska må bra i det långa loppet. Det är delar som varje individ måste ta ansvar för själv. En annan viktigt och aktuell fråga är hur vi hanterar sociala medier på arbetsplatsen.  Vi hoppas att kampanjen kan bidra till diskussioner och samverkan kring frågor, som i hög grad påverkar hur man mår i arbetslivet – och i livet.

Checklistor för olika områden
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Trivsel arbetsklimat
Stress

Hjälpmaterial och länkar
Balansguiden – ett webbverktyg
Stress- Arbetsmiljöverket
Om stress- Prevents material
Tips från forskaren-stress
Tips från forskaren -sömn
Om sömn & trötthet, Stressforskningsinstitutet
Om sömn- tips från forskaren
Verktyg för levnadsvanor
Sociala medier-policy
Sociala medier-policy
Riktlinjer för sociala medier
Forskning om kvinnors arbetsmiljö- inom industrin
Alkohol och beroende- forskningsrapport
Konflikthantering
Konflikthantering Ledarna
Skiftschemaboken
Chefer
5 tips

 

DELA SIDAN