sirius

Smart & Säkert

Kampanjen Smart & Säkert är namnet på Sirius satsning för säkrare arbetsplatser inom massa- och pappersindustrin.

Syftet är att med olika temablad väcka intresse för arbetsmiljöfrågor. Detta ska i sin tur ge bättre och säkrare arbetsplatser med färre skador. Framförallt vill vi inspirera till samverkan för att förebygga olika arbetsmiljörisker.

Till varje tema inom ”Smart & Säkert” finns ett kampanjblad, en detaljerad checklista, samt övrig information som går att ladda ner och skriva ut.

Kampanjblad
Syftet med kampanjbladet är att väcka intresse för riskerna. Kampanjbladet ska inspirera till samverkan för att förebygga olycksfall. Bladet kan utgöra ett underlag för diskussion och förbättrande åtgärder.

Detaljerad checklista
Använd gärna den detaljerade checklistan vid skyddsronder för att hitta risker inomhus och utomhus. Längst ner i dokumentet finns utrymme för att komplettera med företagsspecifika frågor.

DELA SIDAN