sirius

Workshop

Att lägga ner lite tid på en form av workshop lokalt ute på arbetsplatserna kan vara ett bra arbetssätt för att kartlägga och försöka se vad som kan bli bättre när det gäller skiftarbete och hälsa. Vi har inom Sirius tagit fram lite hjälpmedel som stöd för det arbetet. Se även exempel på förändringsprocess, tips på litteratur och länkar till olika rapporter.

Diskussionsunderlag

Detta diskussionsunderlag med ett antal begrepp och kriterier kan användas som checklista i diskussionen.

Ladda ner Rubriker för hälsosammare skiftarbete – matris (pdf)

Analysmoduler

Fyra moduler för analys av nuläge och förändring. Tanken är att man kan göra en analys både som start och avslutning på workshopen för att se vilka behov som finns och om de kan ha ändrat sig under arbetet.

Förändringsmodul Kort & Långt Perspektiv Start (Excel)

Förändringsmodul Kort & Långt Perspektiv Avslut (Excel)

Nulägesmodul – Vad är bra idag Start (Excel)

Nulägesmodul – Vad är bra idag Avslut (Excel)

Inspirationsexempel

Dessa inspirationsexempel kan fungera som underlag vad som kan vara möjligt att titta på beroende på olika förutsättningar.

Ladda ner dokument (pdf)

Enkätfrågor

Här kan du ta del av ett antal företagsexempel på enkätfrågor som kan användas vid utveckling och uppföljning av skiftscheman.

Enkät förslag 1 (pdf)

Enkät förslag 2 (pdf)

Fler frågor (pdf)

 

Texten är skriven av Percy Schiöld, HR-specialist, Södra Cell Mönsterås

DELA SIDAN