sirius

Riskinventeringsblock

Riskinventeringsblocket är din hjälp till en säkrare arbetsmiljö!

Innan du börjar med ett jobb, använd checklistan ”2 minuters kollen”:

Har du tänkt på?

• Hur ska jag göra jobbet?
• Vad kan gå fel?
• Vilka åtgärder måste jag vidta för att förhindra en olycka?
• Vad ska jag göra om något oförutsett inträffar?

Beställning

Branschens medlemsföretag kan beställa publikationen genom att skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter och hur många exemplar du önskar beställa till info@industriarbetsgivarna.se

DELA SIDAN