sirius

Goda exempel

I rapporten No Paper Without Skilled, Healthy and Safe People ges 22 goda exempel på hur massa-och pappersindustrin verkar för säkra och hälsosamma arbetsplatser i Europa.

Inom ramarna för den sociala dialogen har medlemmar från europeiska pappersindustriförbundet, CEPI och europeiska pappersarbetareförbundet, IndustriAll Europe,  valt ut 22 goda exempel. På sidan 22 finns det svenska bidraget. Projektet har initierats och finansierat av den Europeiska Kommissionen. Rapporten finns på engelska, tyska och franska och kommer troligen att översättas till svenska.

No Paper Without Skilled, Healthy and Safe People

Blädderbar PDF
Ladda ner som PDF

DELA SIDAN