sirius

BAM för massa- och pappersindustrin

Sirius parter har tillsammans med Prevent tagit fram ett informationsmaterial om arbetsmiljön i massa och pappersindustrin. Målgruppen är chefer, skyddsombud och medarbetare.

Materialet kan användas vid introduktion av nya medarbetare, vid utbildningar eller som en uppslagsbok i vardagen. Materialet innehåller både fakta om arbetsmiljö – lagar, regler, avtal, roller och arbetssätt – och exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.

Exemplen utgår från de arbetsförhållanden som råder inom massa- och pappersindustrin och de särskilda risker och förutsättningar som finns på de olika arbetsplatserna. Syftet är att öka kunskapen om hur vi tillsammans kan skapa en bra arbetsmiljö genom att förebygga risker och känna igen vad som är friskfaktorer och riskfaktorer.

Skriften BAM för massa- och pappersindustrin och de fem exempelfallen kan laddas ner här.

DELA SIDAN