sirius

Våra fokusområden

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa
Sirius ska stärka företagens arbete inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Vi driver på utvecklingen inom området människa, miljö och arbete. ”Smart och säker” ger uppskattad vägledning i vardagen.

Kompetens och utbildning
Vi jobbar för att säkerställa och utveckla kvalitén i skogsindustrins befattningsutbildningar. Vi stödjer också branschens yrkesutbildningar, bl a inom Yrkeshögskolan. Kompetensforum är en bra, årlig samlingsplats för aktuellt erfarenhetsutbyte.

Likabehandling och mångfald
Fler kvinnliga medarbetare behövs över hela linjen, inte minst på operatörssidan. Genom att sprida goda exempel kan vi förbättra branschens status. Tidingen Sirius har ett temanummer om året om jämställdhet och mångfald.

Ledarskap och medarbetarskap
Bra ledarskap och engagerade medarbete är avgörande för företagets konkurrenskraft. Här ingår också den viktiga frågan om balans i livet. Vi vill sprida goda exempel om hur man jobbar lokalt för att utveckla sin verksamhet.

DELA SIDAN