sirius

”Vi slipper slentrianutbildningarna”

2 mars, 2016

Flera olika utbildningsleverantörer som erbjuder utbildning inom branschen berörs av Sirius nya Utbildningscentrum. I nuläget ingår P&L Nordic, Creando Training och The Packaging Greenhouse.

Niclas P&L7750

Niclas Gunnarsson (Foto:Mårten Ericsson)

– Jag kan se flera tydliga fördelar med det nya systemet, säger Niclas Gunnarsson, vd för P&L Nordic: Dels en ökad tydlighet i beställningen av utbildningen, dels ökad kostnadseffektivitet och utökat erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Idag erbjuder utbildningsleverantörerna utbildningar till branschen. Nu kommer också branschen gemensamt att i ökad omfattning själva beställa utbildningar man vill ha. ”Det innebär att vi får tydligare uppdrag vad man vill ha. Om vi efteråt ska kunna mäta resultatet måste beställaren göra en klar inventering och ha tydliga formulär över vad man vill få ut av utbildningen. När beställaren vet vad man vill uppnå och hur behov och målgruppen ser ut måste vi påvisa metoder som ger bra resultat. Vi kommer bort från slentrianutbildningar”.

Tydligare koppling

– Det blir en tydligare koppling mellan utbildningen och förbättringar i organisationerna vilket är positivt.

Niclas Gunnarsson tror att en gemensam plattform för de beställande företagen också kan öka kostnadseffektiviteten:

– Flera bruk kan ju ha samma behov och gå samman, det blir naturligtvis kostnadseffektivt. Men erfarenhetsutbytet mellan kursdeltagarna blir också viktigt.