sirius

Värdet av kompetens inom lokala facken

23 februari, 2018

Att jobba fackligt står sällan överst på önskelistan hos tjänstemän i karriären.

– För mig som brukschef är det viktigt att vi använder hela företagets kompetens för att bruket ska kunna utvecklas, säger brukschefen Håkan Krantz på BillerudKorsnäs Skärblacka.

– Och då är det också viktigt att de fackliga organisationerna företräds av duktiga personer.

Brukschefen Håkan Krantz, ordföranden i Sveriges Ingenjörers lokalavdelning Nina Berggren och styrelseledamoten Therese Hägg med BillerudKorsnäs Skärblackas produktionsanläggning i bakgrunden.

 

Ordförande för lokalavdelningen av Sveriges Ingenjörer i Skärblacka är Nina Berggren:

– Det är svårt att rekrytera nya medlemmar till styrelsearbetet, men som ordförande får jag träning i ledarskap, får ett utökat nätverk och en större insikt i företaget och jag kan bidra med värdefulla synpunkter från vårt håll.

I en allt hårdare global konkurrens är det viktigt att utnyttja alla resurser inom ett företag. På nästa uppslag möter vi företagsledningen och fackliga företrädare för Sveriges Ingenjörer i Skärblacka för att resonera om värdet för företaget av god kompetens inom de fackliga organisationerna.

Vi får träning i ledarskap och större insikt i företaget

Två av styrelseledamöterna inom Sveriges Ingenjörers lokalavdelning i Skärblacka, Therese Hägg och Nina Berggren. Bakom skymtar den pappersmaskin som flyttats från Finland och som snart ska vara i drift. I arbetet inför driftstarten har Sveriges Ingenjörer haft en aktiv roll med utbildning och utbildningsmaterial.

På BillerudKorsnäs Skärblacka har Sveriges Ingenjörer börjat ett aktivt rekryteringsarbete för att engagera fler medlemmar i det fackliga arbetet.

– Många tvekar att engagera sig eftersom vi redan har en hög arbetsbelastning och ytterligare uppgifter blir en extra börda, säger Nina Berggren, ordförande för lokalavdelningen av Sveriges Ingenjörer i Skärblacka.

Det blir lätt ett korsdrag med krav från flera håll.

– Vi har alltid ett fokus och tar ansvar, jobbar målinriktat och vill leverera, säger Ninas kollega i fackstyrelsen, Therese Hägg.

– Men företaget accepterar att vi får ta en del av vår arbetstid för att jobba med fackliga frågor. Därför blir det sällan konflikter.

En aktiv och kunnig fackavdelning kan ha en dialog med företaget om hur verksamhet och arbetssätt kan utvecklas.

Nina och Therese ser fördelar med det fackliga engagemanget:

– Vi får träning i ledarskap, ett eget utökat nätverk och en större insikt i företaget och vi kan bidra med synpunkter från vårt håll.

De upplever bra samverkan med företaget och med övriga fackföreningar på bruket. Man har bra relationer och jobbar tillsammans.

Ett exempel är de nya investeringarna som nu är på plats. I en dialog mellan företagsledningen och bland annat Sveriges Ingenjörer har både utbildningar och utbildningsmaterial plockats fram lokalt. Men för att kunna fortsätta arbeta aktivt krävs mer folk i styrelserna:

– Vi planerar ett seminarium där vi ska diskutera vad det fackliga arbetet ger. Och vi har haft välbesökta möten om pension med föreläsare från Sveriges Ingenjörer centralt. Tidigare har vi bland annat haft möte där diskussion förts om vad en karriär innebär.

Våra egna ingenjörer har tagit fram utbildningar och utbildningsmaterial

Håkan Krantz, brukschef på BillerudKorsnäs Skärblacka, betonar värdet av att själv få input från fackliga företrädare med god insyn i verksamhet på bruket. Vad som händer, vad som bubblar under ytan…

För Håkan Krantz, brukschef på BillerudKorsnäs Skärblacka finns kontakterna med de fackliga organisationerna på olika nivåer:

– Vi möts på olika nivåer alltifrån våra ”kafferep” till mer formaliserade möten. För mig är det viktigt att få input, vad som bubblar i organisationen. Ha ett öra mot marken.

Han betonar att varken företaget eller de fackliga organisationerna söker konflikter utan lösningar, fångar upp gemensamma problem.

– Det behövs kloka människor på alla nivåer för att driva utvecklingen inom bruket framåt, det måste vara attraktivt, meriterande och roligt att engagera sig fackligt.

Komplex förändring

Inför uppstarten av en ombyggd och en ny pappersmaskin i Skärblacka har den egna personalen satt samman en stor del av utbildningen och också genomfört utbildningen för att vi alla bättre ska förstå nya produkter, nya kemikalier

– Det är en komplex förändring där det är viktigt att många kloka människor är med i förändringsarbetet.

I en dialog med facket har man kommit fram till att mycket av utbildningen och utbildningsmaterialet tas fram av egen personal.