sirius

Tre webbinarier: Rekrytera för ökad mångfald

17 juni, 2022

Tre webbinarier för dig inom massa- och pappersindustrin

Välkommen till en serie webbinarier där vi diskuterar mångfald ur ett rekryteringsperspektiv.

Det finns många fördelar med att öka mångfalden på våra arbetsplatser. Okunskap inför den med annan bakgrund och kultur kan dock skapa komplicerade förhållningssätt mellan människor.

Vi kommer att diskutera hur ni kan lyckas med rekrytering av utrikesfödd kompetens. Du kommer att få kunskap och verktyg för att hitta, rekrytera och nyttja potentialen.

Du kommer att få konkreta exempel på hur ni integrerar medarbetare från andra kulturer och vilka utmaningar som kan följa.

Webbinarierna är uppdelade i tre träffar och leds av Mouddar Kouli och Magnus Berg från Mumtaz Integration. De har lång erfarenhet av frågor kring integration på den svenska arbetsmarknaden och har med sina olika bakgrunder hela tiden det dubbla perspektivet.

För vem? Webbinarierna vänder sig till dig som är rekryterande chef, medarbetare eller representant för ledningen för företag inom massa- och pappersindustrin.

Observera att att anmälan avser deltagande i alla tre webbinarier. Sista anmälningsdag är den 20 september.

Anmäl dig här

Välkommen på tre webbinarier!

Innan rekrytering
Datum: 23 september 2022 kl. 08.30-09.30

På första webbinariet diskuterar vi hur ni bäst förbereder er inför rekryteringsprocessen. Har ni affärs- och verksamhetskritiska anledningar?

Vad har ni för mål? Hur kan ni identifiera och hantera internt motstånd, samt förbereda den interna kommunikationen?

Under rekrytering
Datum: 13 oktober 2022 kl. 08.30-09.30

Under andra träffen lyfter vi frågan hur ni faktiskt går till väga.

Vad behöver ni tänka på inför intervjuer? Vad finns det för potentiella kulturkrockar och hur hanterar ni språkliga skillnader? Här får ni tips om samarbetspartners som finns till er hjälp.

Efter rekrytering
Datum: 26 oktober 2022 kl. 08.30-09.30

På det sista webbinariet diskuterar vi hur man vänder kulturella utmaningar till möjligheter.

Aktivt utforskande av kulturskillnader för att minska risken för missförstånd och värdet av aktiv teambuilding i mångkulturella grupper.

Anmäl dig här