sirius

Tidiga attityder följer oss genom livet

27 november, 2014

Strävan efter ledarskap och karriär är inte lika uttalad bland unga människor idag. I takt med att arbetsmarknaden blivit tuffare har jobbet mer blivit ett verktyg för ett bra boende – ett fint hem har blivit alltmer attraktivt. Familjen har blivit allt mer viktig för unga människor.

thomas_furth

Bakom analysen står Thomas Fürth, forskningsledare på Kairos Future med över 30 års erfarenhet av framtidsstudier. Han är docent i historia vid Stockholms universitet och var under 90-talet vice VD för Institutet för Framtidsstudier.

Under Kompetensforum i februari kommer han att dela med sig av sina erfarenheter av framtidens arbetskraft, hur dagens ungdomar ser på ledarskap/medarbetarskap.

Framtiden finns som en spännande möjlighet för dagens välutbildade unga generation.

– Möjligheterna upplevs som många vilket skapar en oro, säger Thomas Fürth.

Men att ständigt testa nytt är inte lika självklart eller tydligt längre.

– Däremot är man inte intresserad av att jobba ett helt liv på en arbetsplats. Rutiner lockar inte – stimulans är viktigt.

Attityder och beteenden

Genom återkommande trend- och omvärldsanalyser följer Thomas Fürth förändringar i attityder och beteenden. Han ser att våra värderingar genomsyrar den livsstil vi följer. Och han ser hur attityder följer oss genom livet.

Det finns en tro att vi förändras av erfarenhet och att vi därmed utvecklas. Men Thomas Fürth ser en omvänd bild:

– Vi är inte så adaptiva som vi tror. Vi lever mer än vi tror i det förgångna, säger han. Attityder och ursprungliga värderingar vi fick med oss som unga följer oss genom livet.

Vilja till förändring

Lite mer hoppfull är hans analys av arbetslivet, där han upplever en större vilja och benägenhet till förändring även upp i åren.

– Men många äldre måste ur den verklighet som de befinner sig i för att kunna möta den unga generationen. Det finns en tro från många av oss äldre att unga människor kommer att anpassa sig efter de äldre när de väl kommer ut på arbetsplatsen. Där tror vi fel.

Ledarskap är ointressant för många yngre om det inte är ledarskap på högsta nivån, en nivå som syns och märks, slår han fast. Att vara en lojal och pliktuppfylld mellanchef som ska lyfta och coacha medarbetare är inte intressant för det stora flertalet.

– De unga vill synas. De är inte lika intresserade av att lyfta medarbetare och fylla i arbetslistor …

Skyr auktoriteter

De unga är vana vid sociala medier och platta organisationer. De skyr de auktoritära, de är välutbildade och välinformerade men tar samtidigt argument.

Den unga generationen är:

• lobal

• igitaliserad

• ränslös

• har närmast obegränsad möjlighet att skaffa information

Helst vill den yngre generationen arbeta inom handeln – svårast att rekrytera har den offentliga sektorn. Tillverkningsindustrin ligger någonstans mitt emellan.

Hur attraherar en mogen bransch

Hur ska en mogen bransch – som ofta finns långt från de tre storstadsregionerna – attrahera unga välutbildade människor?

– Problemet är att många inte vill bo på små orter, de vill helst etablera sig i storstadsregioner eller möjligen på ren landsbygd. Orter som Nässjö, Borlänge, Säffle etc har det svårare. Och de flesta kommunerna i landet har samma negativa flyttningstal som större delen av Norrland hade förr.

Möjligheten ligger i att locka tillbaka ungdomar som har rötter i bygden – och att båda i en familj kan få jobb.

Skillnaden mellan unga kvinnor och unga män är inte så stor. Men den finns. 80 procent följer en gemensam mall medan 20 procent avviker, mest tjejer som oftare vill bli chefer.

De jobben är borta

– En liten del av grabbarna, kanske fem procent, är traditionella och har ofta knappt gymnasiekompetens. De vill gärna ha ett traditionellt jobb på hemorten som deras föräldrageneration före dem, säger Thomas Fürth. De jobben fanns förut.

– Idag är de jobben borta.