sirius

Sirius Utbildningscentrum knyter samman företagens behov

26 februari, 2016

Sirius Utbildningscentrum ska vara en mötesplats för ökad kompetens, en portal på nätet som tagits fram av de i branschen tillsammans.
– Det är en nätbaserad mötesplats med fokus på skogsindustrins befattningsutbildningar, ett enkelt och flexibelt verktyg som är skräddarsytt för massa- och pappersi­ndustrin, säger Mårten Ericsson, ordförande i Sirius.

Klicka här för att komma till portalen: http://siriusutbildningscentrum.se/

Utskrift

I grunden handlar det om att knyta samman företag som har likartade behov av en specifik befattningsutbildning och som i nästa steg gemensamt kan kontakta de utbildningsleverantörer som anmält att de har kompetens inom området.

Direkt dialog

Företagen handlar sedan själva upp och genomför utbildningen i en direkt dialog mellan berörda företag och utbildningsleverantörer.

– Men när en utbildning väl är genomförd sammanställs aktuella erfarenheter i en standardiserad utvärdering i syfte att höja kvaliteten på kommande utbildningar, säger Mårten Ericsson.

Marten E_DSC6952

Mårten Ericsson

Vakuum efter Markaryd

Tillbaka i tiden fanns Skogsindustrins Utbildningscentrum i Markaryd som ordnade branschspecifika standardutbildningar.

– När den utbildningsmöjligheten försvann uppstod ett vakuum där vi idag ser ett behov av branschgemensamma produktionsutbildningar. Nu gör vi ett seriöst försök att på ett nytänkande sätt följa upp det behovet och därmed också stimulera utbildningar och höja branschens kompetens.

Enkelt att använda

Själva verktyget ska vara enkelt när företagen börjar använda det. Det bygger på att flera företag hittar varandra och tillsammans identifierar och ser ett värde i gemensamma utbildningssatsningar. Det ökar beläggningen på den enskilda utbildningen som därmed blir lättare att genomföra.

– Om några år vet vi om vi har lyckats, säger Mårten Ericsson.