sirius

Sirius Forum ställs in – tillbaka 2022

16 november, 2020

Nästa år blir det inget Sirius Forum som planerat. Det årliga evenemanget skulle ha hållits i februari men måste ställas in 2021 på grund av den rådande coronapandemin.

Evenemanget är en mötesplats för hela branschen. Där centrala och aktuella frågor för industrin tas upp av inspirerande föredragshållare, och där anställda från hela landet och från de olika parterna ska få en möjlighet att träffas fysiskt för inspirerande samtal och diskussioner.

Det har varit tanken med Sirius Forum alltsedan 2015 då evenemanget arrangerades för första gången i den nuvarande formen.

– Sirius Forum har varit väldigt värdefullt genom åren, som ett otvunget sätt att prata om frågor som är partsgemensamma och som handlar om vår gemensamma framtid, säger Lasse Wåhlstedt, förhandlingsombudsman på Pappers och ledamot i Sirius verkställande utskott.

Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna och ordförande för Sirius, tycker liksom Lasse Wåhlstedt att det känns tråkigt att ställa in 2021 års Sirius Forum.

– Det är ju ett väldigt uppskattat evenemang. Men jag tror att alla har en stor förståelse för att vi har fattat detta beslut givet omständigheterna med covid-19 och den osäkerhet som råder gällande resor, något som i sin tur gör det svårt att ha den långsiktiga planering som forumet kräver, säger han.

De senaste åren har det varit fullsatt i bänkarna i Industrisalen i Näringslivets hus i Stockholm där evenemanget brukar hållas. Under 2020 var temat kompetensutveckling och året dessförinnan var temat stress och arbetsmiljö.

Planen är att Sirius Forum ska vara tillbaka i februari 2022.