sirius

Sirius Forum 7 februari 2018

15 september, 2017

OBS – FULLSATT! Trycket har varit stort och därför kan vi tyvärr inte ta emot fler anmälningar men du kan skicka ett mail till cathrin.lindell@industriarbetsgivarna.se så kommer du med på reservlistan.

Ta chansen att delta på Sirius Forum 2018, som arrangeras av parterna inom skogsindustrin. Konferensen fokuserar på hur vi tillsammans bygger den långtidsfriska arbetsplatsen, med särskild inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Målgruppen är nyckelpersoner i företag inom massa/papper, sågverk och skogsbruk. Vi vänder oss till dig som har en ledande ställning i företaget eller i fackliga organisationer. Deltagaravgiften är 800 kronor. Sirius Forum genomförs denna gång på Clarion Sign Hotell, Norra Bantorget, Stockholm.

För mer information kontakta Mårten Ericsson på tel 036-30 32 60 eller e-post marten.ericsson@industriarbetsgivarna.se.

Välkommen!

sirius-forum-program