sirius

Säkerhetstänk måste komma inifrån oss själva – som en egen övertygelse

25 september, 2018

Insikten om följderna på det privata planet efter en olycka och omtanken om arbetskamraterna är viktiga ingredienser när BillerudKorsnäs bygger vidare på sin säkerhetskultur.

Pappers ordförande Lars Karlsson i samtal med Peter Juntti, Massabrukschef och ordförande i ledningsgruppen för TSF, om pågående TSF-arbete i Frövi. Ett bra samarbete mellan fack och företag är avgörande för att lyckas i arbetet med att förbättra säkerhetskulturen på bruket.

– Vi kan inte bara vara styrda av regler, säger Peter Juntti, massabrukschef på BillerudKorsnäs Frövi när vi tillsammans med pappers ordförande Lars Karlsson diskuterar brukets nya säkerhetstänk.

– Vi ska också fundera på vem som drabbas och reflektera över konsekvenserna av en olycka, inte minst för våra anhöriga.

Den egna drivkraften

Arbetssättet bygger vidare på grunderna i Beteendebaserad säkerhet, BBS. En säkerhetskultur som metodiskt handlar om att hitta, träna på och använda sig av säkra beteenden i vardagsarbetet. Alla deltar i planerade och systematiska samtal om både säkra och riskfyllda beteenden för att varje individ ska fundera och reflektera över sitt eget beteende så att tillbud och olyckor undviks.

Inom BillerudKorsnäs arbetar man systematiskt för att förstärka den enskilde medarbetarens egen drivkraft och motivation.

Värnar varandras säkerhet

– Samtidigt bygger vi relationer inom arbetsplatsen så att det blir mer självklart att vi värnar om varandras säkerhet, fortsätter Peter Juntti.

Inga externa konsulter kommer och föreläser när arbetet nu är igång, istället finns ett 20-tal egna medarbetare som är utbildade att leda workshops med fokus på den egna viljan att jobba säkert.

– Kollegor formulerar efter egna erfarenheter och i grupperna möts och diskuterar medarbetare från drift, underhåll och administration tillsammans.

– Jag ser på mig själv att jag tänker annorlunda i vardagen numera, säger Lars Karlsson, jag tar inga osäkra genvägar.

Medarbetarens egen drivkraft

Manfred Maier, med övergipande ansvar inom BillerudKorsnäskoncernen för skydd och säkerhet, poängterar medarbetarens egen drivkraft att jobba säkert.

– Den inre motivationen är central, säger han. Jag ska veta och förstå varför det är viktigt att tänka säkerhet i alla situationer.

Ordning och reda, styrning och regler har sin givna plats i allt förebyggande arbete.

– Men om inte varje människa förstår varför det är viktigt når vi inte fram. Och dit når vi om vi tillsammans reflekterar över vem som drabbas om något oväntat händer. Alla ska involveras och vara med att diskutera.

Alla koncernens bruk

Det arbetssätt som koncernen nu använder började med att bruket i Gävle intresserade sig för modellen för några år sedan. Den har sedan spridits till alla koncernens svenska bruk.

– Från centralt håll har vi uppmanat att skapa lokala styrgrupper som sedan ska utveckla arbetssättet, hitta nya angreppssätt, skapa nästa steg, säger Manfred Maier.

Han poängterar att det inte finns en nivå då man är klar, när alla är nöjda. Och att lösningar aldrig kan tryckas ner från centralt håll:

– Ägarskapet ligger lokalt och ska leva vidare i linjen. Men måste samtidigt utvecklas på individnivå. Dit är vi på väg men inte riktigt framme ännu.

 

 

Omtanken om varandra på jobbet ökar säkerheten för alla

Att jobba med ökad säkerhet innebär att jobba med den enskildes drivkrafter. Att alla reflekterar över konsekvenserna av en olycka.

– Vi har ju alla någon form av familj och vi vill ju komma hem helskinnade efter jobbet, säger Tony Ekemur, maskinförare på KM5, BillerudKorsnäs Frövi.

Robert Ekblom och Tony Ekemur jobbar båda som maskinförare på våtändan på KM5 i Frövi. Just den här dagen har man ett oplanerat stopp – därför de avgränsande banden bakom de båda. Av säkerhetsskäl ska så få som möjligt vistas inom problemområdet.

Uppe vid KM5 står maskinen stilla just idag, ett tillfälligt och oplanerat stopp. Svartgula plastband markerar var orsaken till stoppet finns, ingen ska i onödan gå inom riskområdet.

– Det där svartgula bandet är en effekt av det ökade säkerhetstänket här, säger Tonys kollega på våtändan av maskinen, Robert Ekblom.

Reflektera över effekterna

Tony, Robert och de övriga drygt 600 anställda på bruket strax norr om Örebro har under våren diskuterat tillbud och hur man ska agera för att vara skadefria på jobbet. En grundtanke i alla samtal är att reflektera över effekterna av en olycka – inte minst för alla anhöriga:

– Det gör ju att man inser hur viktigt det är att inte vara slarvig, vi vill ju komma hem hela, säger Tony.

– Klockan tre på natten tänker vi inte alltid klart, fortsätter Robert. Ska man dra en spets när kartongen fastnat och cylindrarna roterar kan olyckan vara framme snabbt. Då behövs en alert kompis som säger ifrån.

Just samsynen på säkerhet betonar båda:

– Det är lättare att säga ifrån när kollegor agerar riskfyllt om vi ser på säkerhet på samma sätt, säger Robert. Vi pratar säkerhet i början av varje skift och ju mer vi pratar desto naturligare blir det. Vi har en arbetsplats med roterande valsar, ångventiler och kemikalier, det är självklart att vi alltid måste agera så att vi kommer hem efter jobbet utan skador.

– Och det är också självklart att vi har en omtanke om varandra på jobbet.

När det nya arbetssättet introducerades på BillerudKorsnäs utbildades först ett 20-tal TSF-ledare (tillbud-skadefriledare) eller orienteringsledare som de kallas i dagligt tal. Karin Lack Eriksson, projektledare på anläggningssidan anmälde sitt intresse:

– Jag har jobbat med säkerhetsfrågor i många år och har på nära håll sett hur dramatiskt en svår olycka kan påverka en familj under en hel livstid.

Våga ifrågasätta kompisarna

Hon betonar vikten av att alla ska bry sig om varandra, att våga säga ifrån, våga ifrågasätta kompisarnas beteende. Att alltid ha en riskanalys med sig i alla moment.

– Det handlar mycket om att vi ska ha modet att ta hand om varandra, säger hon.

Locka fram en inre motivation

Inför första workshopen hon hade med en av grupperna i Frövi var hon lite spänd inför hur hennes kollegor skulle ta emot det nya sättet att tänka; att locka fram känslor och den inre motivationen hos var och en.

– Men trots att det var fredag eftermiddag och solen dessutom sken utanför fönstren var gensvaret enormt – många kom efteråt och tackade i hand och vi tvingades köra ut de sista för att kunna låsa…

”Vi har ju alla någon form av familj och vi vill ju komma hem helskinnade till dem efter jobbet. I stridens hetta är det alldeles för lätt att runda säkerhetstänket – då är det bra om jobbarkompisarna går in och säger till.”

Tony Ekemur, operatör/maskinförare på KM5 BillerudKorsnäs Frövi.

”Ju mer vi pratar om tillbud och säkerhet desto naturligare blir det. Omtanken om varandras säkerhet ökar, vi tar inte de där onödiga riskerna längre”

Robert Ekblom, operatör/maskinförare på KM5 BillerudKorsnäs Frövi

”Det krävs mod för att säga ifrån när vi ser arbetskamrater arbeta på ett riskfyllt sätt. Men om vi bygger relationer i gruppen vågar man ta hand om varandra på ett bättre sätt.”

Karin Lack Eriksson, projektledare och orienteringsledare inom TSF, BillerudKorsnäs Frövi.