sirius

Med extra fokus på säkra beteenden

25 september, 2018

Vi är varandras arbetsmiljö, säger Kristina Puke Bondesson.

Kristina Puke Bondesson, HR-specialist på Södra, med inriktning Hälsa och arbetsmiljö, betonar vikten av att medvetandegöra vårt beteende för att förhindra risker i vår arbetsmiljö.

– Genom BBS inriktar vi oss på att förstärka det positiva, det som är bra, skapa en vana av leta rätt i stället för fel. Genom att hitta, träna på och använda sig av säkra beteenden i sitt arbete och förstärka dessa, skapas engagemang i säkerhetsarbetet, som bidrar till att motivera till säkrare arbetssätt.

Enkla att genomföra

Med planerade och systematiska samtal kring säkra och riskfyllda beteenden vill man kunna arbeta proaktivt och skapa säkra beteenden.

Inom Södra Wood är BBS kopplad till lean och arbetet med ständiga förbättringar.

– Det ger oss möjlighet att bygga upp ett systematiskt arbetssätt för att förstärka de beteenden som fungerar bra och som vi vill ha på vår arbetsplats, säger Kristina Puke Bondesson.

Inom koncernen är Södra Wood först ut med att genomföra utbildning i beteendebaserad säkerhet. Intresse finns även inom andra affärsområden.

– Vi arbetar nu med att lyfta in BBS-utbildningen i Södras kompetensverktyg. Syftet med utbildningen är att öka varje medarbetares insikt i hur vi tillsammans arbetar för att skapa och upprätthålla en trygg och säker arbetsmiljö.

Ökar kunskapen

– Med hjälp av strukturerade BBS-samtal och observationer om varför vi agerar som vi gör ökar kunskapen och omsorgen om varandra, betonar hon.

Förändring börjar med att medvetandegöra och ett ökat ansvarstagande för den egna arbetsmiljön.

– Då ökar också säkerheten för alla och vi främjar en kultur som utgår ifrån att ta fäste på att vi bryr oss om varandra, att ”vi är varandras arbetsmiljö” – ledorden inom Södra Woods säkerhets- och arbetsmiljöarbete, säger Kristina Puke Bondesson.