sirius

Leif Östling, näringslivsnestor: Det ska vara ett plus att ha facklig verksamhet i sitt CV

23 februari, 2018

Leif Östling är en industrinestor inom europeiskt näringsliv med lång erfarenhet, internationell överblick och med en vana att vara tydlig med sina åsikter.

– Det ska vara en merit att engagera sig fackligt, säger han när Sirius möter honom en kylig februarieftermiddag för att diskutera värdet av bra kontakter mellan företag och de fackliga organisationerna.

Leif Östling betonar värdet av ett fungerande samarbete med de fackliga organisationerna. Stora företag med nära relationer till de fackliga organisationerna blir ofta framgångrika, säger han.

– En fungerande facklig verksamhet med kompetenta fackliga företrädare kan tillföra relevanta underlag för beslut men också implementera bättre beslut i företagen, säger han.

Han poängterar vikten av att det ska vara meriterande att göra en facklig karriär:

– Jag har själv rekryterat många med facklig erfarenhet – jag ser det som en merit, säger Leif Östling.

Informationsfilter

Leif Östling har i sin karriär betonat värdet av att respekt för alla individer inom ett företag och riskerna med informationsfilter för beslutsfattare:

– En hållbar företagskultur kräver transparens och öppenhet. Det finns så mycket informationsfilter i en organisation, filter som kortsluter det man vill åstadkomma. Som skapar dålig stämning och underlag för felaktiga beslut. Men med en bra relation med de fackliga organisationerna som har kunskap och skyldighet att säga som det är kan man runda det där filtret. Så har jag jobbat de senaste trettio åren.

– Samtidigt har det fackliga arbetet utvecklats och uppgraderats under samma tid. – Företag med nära relationer till de fackliga organisationerna blir ofta framgångrika, säger Leif Östling.

Kompetenta representanter

Men ett fungerande samarbete mellan styrelse, företagsledning och de fackliga organisationerna kräver också att det finns kompetenta representanter runt hela bordet.

– Bra och kompetenta fackliga representanter stärker helt klart konkurrenskraften för ett företag, säger han.

– Företag utvecklas av den dialogen vi har i styrelserummen tillsammans med de fackliga organisationerna, säger han. De fackliga har egna kontaktnät och insikter som vi andra saknar och kan bli styrelsen ögon in i företagen tillsammans med den verkställande ledningens beskrivning.

Ett problem

Och här ser han ett problem:

– Tjänstemannafacken har inte varit en språngbräda i karriären lika mycket som LO-facken. Ingenjörer har till exempel historiskt sett inte upplevt en facklig karriär som viktigt i ett CV. ”Ska jag ägna tid åt detta”. En del vill inte ens synas i fackliga sammanhang, men här kan företaget knuffa på, säger han.

Samma bakgrund

Leif Östling ser hur många företagsledare idag har en ingenjörsutbildning i botten och därför ofta har lätt för att prata med kollegor med samma bakgrund.

Han ser det själv som ett plus att ha den fackliga erfarenheten i ett CV. Människor som tar till sig möjligheterna i den fackliga verksamheten ska uppleva det som en fördel för den framtida karriären.

Kunskapskapital

Han tar som exempel på värdet av goda relationer när Scania efter Lehman Brothers konkurs tappade 60 procent av sina order över kort tid. Företag och de fackliga organisationerna kom överrens om fyradagarsvecka med motsvarande lägre lön där man arbetade två dagar och gick på utbildning två dagar. När konjunkturerna sedan vände fanns personalen på plats och företaget hade kvar sin konkurrenskraft.

– Vi kan aldrig underskatta det kunskapskapital som finns i bolaget, säger han och ju mer komplex verksamhet och större enheter desto viktigare att ha en bra kontakt med facket.