sirius

Fler aktörer som utbildar på sikt?

2 mars, 2016

Niklas Berglund är gruppchef för tre skiftlag på BillerudKorsnäs, Gävle. Han har jobbat här sedan 1988, först femton år som skiftgående operatör, numera daggående chef på lut- och kraftblocket. Samtidigt är han styrelseledamot lokalt för Ledarna. Han vet värdet av utbildning för bibehållen konkurrenskraft.

Niklas_Berglund

Niklas Berglund, gruppchef inom BillerudKorsnäs i Gävle.

(Foto Angelica Eriksson)

 

– Gemensamma utbildningar kan bli en stor tillgång, bli jättebra, inte minst för mindre fabriker, säger han. I en större koncern är det enklare att samla ihop en grupp för att få till en utbildning..

Under Kompetensforum i Stockholm i mitten av februari har Niklas Berglund fått en genomgång av grundtankarna bakom det nya Sirius Utbildningscentrum.

– Jag ser fram emot att idén testas, säger han.

Inom BillerudKorsnäs har man koncerngemensamma utbildningar.

– Vi har nyss dragit igång en utbildning på mek.sidan. Men här öppnar sig möjligheterna att få till en utbildning även när vi inte själva fyller en kurs.

Fler aktörer

Han ser också möjligheten att det i förlängningen kan komma in fler aktörer på utbildningssidan. Att det kan bli ännu större bredd i utbudet.

Risken för känslan av konkurrens mellan företagen när man skickar personal på gemensamma kurser är inte stor:

– Men vissa delar måste vi alltid hålla för oss själva även i framtiden, säger han.