sirius

En hållbar ledare kan sätta en gräns mellan arbete och fritid

29 november, 2016

Det enda stabila är förändring. Globalisering, teknikutveckling och ökad konkurrens skapar ständigt nya förutsättningar som kräver omställningar i företagen.

christinmellner-low

– Att vara snäll mot sig själv är en underskattad framgångsfaktor, säger Christin Mellner, som kommer att utveckla sina idéer under Sirius Forum i januari. Foto: Stefan Söderström.

Osäkra förhållanden sätter press på dem som arbetar i företagen. Arbetsuppgifterna blir mer komplexa och krävande och samtidigt ökar kraven på att vara ständig nåbar.

– Gränserna mellan arbete och fritid suddas ut och stressen ökar. Inte minst bland cheferna, säger Christin Mellner, forskare och fil dr i arbetspsykologi på Stockholms universitet.

Tydlighet

Chefsomsättningen i Sverige är hög. Att skapa förutsättningar för ett ”hållbart ledarskap” är alltså angeläget. Det finns stora individuella skillnader i förmågan att hantera de ökade kraven, men de yttre faktorerna väger dock tyngre som förklaring till hur man mår och hur hållbar man är, menar Christin Mellner.

– Tydlighet om vad som förväntas av dig, mandat i uppdraget, tillräckliga ekonomiska och personella resurser, rimlig arbetsbelastning/tid samt stöd och en förtroendefull relation med sin egen närmaste chef eller ledningsgrupp är avgörande.

Det är också viktigt att förväntningarna på tillgänglighet är rimliga.

– Även som chef måste du kunna känna att du är ledig då du är ledig.

Träna självmedkänsla

Att skapa sådana goda förutsättningar är i första hand arbetsgivarens uppgift, menar Christin Mellner.

Samtidigt kan du som ledare själv bidra till hur dina arbetsförhållanden påverkar dig. En väl utvecklad gränskompetens, dvs förmågan att sätta gränsen mellan arbete och fritid, utmärker de ledare som är mest hållbara i sin ledarroll.

Christins pågående forskningsprojekt visar att de chefer som klarar sig bäst är de som har hög ”självmedkänsla”, vilket innebär att de lyssnar på sina egna behov, inte ställer orimliga krav på sig själv och sätter gränser.

– Att vara snäll mot sig själv är en underskattad framgångsfaktor, säger hon.

Hög självmedkänsla är också en förutsättning för att ha medkänsla med andra och därmed lyckas med ett medkännande ledarskap. Självmedkänsla går att träna upp.

– Till exempel har träning i MSC (Mindful Self-Compassion) visat sig ge goda resultat redan efter några veckor.

Ge stöd och sätt gränser

Hur ska då en god ledare skapa ett hållbart arbetsklimat för även sina medarbetare?

Att hitta former för det nya gränsöverskridande arbetslivet är en prioriterad ledaruppgift, menar Christin Mellner. Möjligheten att arbeta när och var som helst får inte innebära att man också arbetar hur mycket som helst.

Chefen måste därför ge stöd och kanske också vara gränssättare för att medarbetarna ska hitta rätt balans.

Distansjobb skapar problem

Ett problem är att distansjobb och friare arbetstider kan göra det svårt för ledaren att i tid upptäcka tecken på stress bland medarbetarna. Nya upplägg med exempelvis tätare utvecklingssamtal kan då var bra verktyg, se nedan.

– Allra viktigast är dock att leva som man lär. Bara om du som chef själv har en fungerande balans mellan arbete och privatliv blir du trovärdig, säger Christin Mellner.