sirius

”Det handlar om ett engagemang – att höja blicken mot det nya därute”

23 maj, 2016

 

 

Anders Rosell, HR-chef Stora Enso AB, använder ord som ”spännande och ett föredöme för andra bruk att ta efter” när han talar om de initiativ som tagits på Stora Ensos pappersbruk i Hylte.

– Här har de lyft blicken genom att utgå ifrån sin egen närmiljö. Det handlar inte alltid om stora projekt utan även de små greppen i vardagen är viktiga. Att det är just Hylte som tar detta initiativ tror jag grundar sig i en generellt öppen attityd på bruket att se positivt på olika utmaningar.

Anders Stora enso 0471

Anders Rosell poängterar att en vision inte bara handlar om att producera produkter i världsklass utan att också bidra på flera sätt i samhället. (foto: Mårten Ericsson)

I Hyltebruk finns idag ett stort antal flyktingar, inte minst från Syrien. Många nyanlända som snabbt behöver komma in i samhället, lära sig svenska och börja ett nytt liv i en ny kultur.

Mötesplatser

Stora Enso Hylte har engagerat sig genom att skapa mötesplatser mellan anställda och nyanlända, språkkafé och språkpraktikplatser är två praktiska exempel.

– Det handlar om att vara öppen för nya idéer både inom den egna organisationen och samhället man verkar i. En bra dialog mellan arbetsgivare och fack är också viktig för att skapa den organisationskulturen, en öppen inställning för nya idéer, säger Anders Rosell. En grundsyn, en del av kulturen som genomsyrar organisationen.

Det grundläggande är ett tydligt engagemang och att kunna vidga perspektivet, att höja blicken, säger han: ”Här finns en koppling till Stora Ensos vision och där företaget går ifrån teori till praktik. En vision som inte bara handlar om att producera produkter i världsklass, utan vi kan bidra på flera sätt i samhället”.

Samarbeta lokalt

Han tror att många av koncernens bruk skulle kunna samarbeta med det övriga lokala näringslivet för att göra insatser som underlättar för människor som nyss kommit till landet och som tillfälligt eller permanent bor på bruksorten.

– En vision kan inte bara vara ett papper, den måste omsättas i praktisk handling. Ett företag som engagerar sig i samhällsfrågor skapar en positiv känsla hos de flesta medarbetarna och stärker indirekt företagets kultur, gagnar den positiva känslan bland medarbetarna. Vi kan vara med och göra skillnad.

Handplocka rätt kompetens

Han ser en utmaning i branschen med en hög åldersstruktur och behov av kompetensöverföring.

– Det finns möjligheter att bland de nyanlända ”handplocka” rätt kompetens som tekniker och ingenjörer som kan vara en del i en framtida rekrytering. Inte minst ta vara på möjligheten att rekrytera bland nyanlända på mindre orter där vi många gånger har vår råvara – skogen. Det finns även en samhällsekonomisk sida i att ju fler som kommer i arbete desto fler förebilder finns för andra nyanlända. Det kan börja med en praktik där språk- och kulturträningen blir grundläggande delar.

Inte missa chansen

Anders Rosell betonar att det inte löser alla problem.

– Men vi får inte missa chansen att ta tillvara på den kompetens som ”vandrat” ända till hit. Och det finns flera goda exempel på samarbeten som vi inom vår industri kan ta efter, säger han.