sirius

Den inbyggda bromsen som ska motverka de farliga genvägarna

25 september, 2018

Genvägen via ”Jag-ska-bara…” har genom åren orsakat många olyckor inom industrin. På Södra Wood Kinda, sågverket i utkanten av Kisa, arbetar man aktivt för att förstärka positiva beteenden och säkra arbetssätt.

Platschef Patrik Wass på Södra Wood Kinda i östgötska Kisa.

– Operatörerna gör BBS-ronder på den egna arbetsplatsen, max en kvart långa och man noterar som mest två avvikelser som ska åtgärdas varje gång, berättar sågverkschefen Patrik Wass.

Han poängterar att BBS-ronderna inte ersätter de vanliga skyddsronder:

– Nej, men BBS-ronderna plockar de lågt hängande frukterna.

BBS-arbetet på sågverket har pågått ett år och varje chef har ett ansvar för att de genomförs. Nu i början är också en chef med på varje rond men på sikt ska de skötas av operatörerna själva.

Allt började med en gemensam utbildning som resulterade i ett grupparbete där alla anställda fick analysera tänkbara tillbud och olyckor. Man diskuterade stress, bristande arbetsinstruktioner och utbildning bland annat:

– Vi insåg efter genomgången att våra egna beslut låg bakom 90-95 procent av alla olyckor och tillbud, berättar Patrik Wass.

Förändra en gammal kultur

Med systematik och en fast struktur som bygger på enkelhet i vardagen ska man steg för steg förändra en gammal kultur, sakta öka insikten av risker i felaktiga beteenden. Målet är engagerade och motiverade medarbetarna som bidrar till ett säkrare arbetssätt med vanan av att leta rätt istället för fel. Att alltid observera och öppet och ärligt ge varandra feedback – att göra medvetet säkra val.

– Men det är inte lätt att indirekt erkänna att man kanske borde arbetat på ett annat sätt sedan länge, säger Patrik Wass.

Lean och BBS tillsammans

Idag jobbar man för att smälta samman Lean och BBS.

– Mycket av säkerhetsarbetet handlar ju om att ha ordning och reda – att brandslangen t ex är upprullad efter rengöring så att ingen ska snubbla, säger Patrik Wass.

Inom sågverken har säkerhetsarbetet länge varit fysiskt fokuserat på säkerhetsgrindar, ljusridåer och liknande.

– Till viss del hjälper det, men mot de mänskliga genvägarna hjälper bara ett annat tänkande, en medvetenhet om vårt beteende, säger Patrik Wass.

Att istället för att ”Jag ska bara…” ta ett steg tillbaka, att ha en inbyggd broms.