sirius

Centralfonden satsar på friskvård

8 oktober, 2015

CENTRALFONDEN_LOGO

  • Centralfonden erbjuder extra resurser för företag inom skogsindustrin som vill satsa aktivt på friskvård och rehabilitering. Både fack och arbetsgivare har möjlighet att gemensamt söka medel från fonden.
  • Med stöd från Centralfonden kan branschen tänka nytt och skapa bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsindustrin.

 

Det blev många ”aha-upplevelser”

När Elina Mabasa-Bergström kom till SCA Östrand som trainee och senare som anställd för några år sedan förändrades mycket i hennes vardagsliv:

­– När jag gick från student till anställd innebar det stor skillnad för min egen hälsa. Jag fick råd att äta annat än bara nudlar och ibland lite för mycket. Jag köpte en bil, förut hade jag gått mycket varje dag på väg till KTH i Stockholm så vardagsmotionen blev lidande.

Elina Mabasa

Hon insåg att hon behövde ta tag i sin egen livsstil. Och hon såg projektet ”Liv i Balans” som en väg att gå.

Satsningen på SCA i Sundsvall handlar om att skaffa insikter och att få konkreta tips till förändringar. Projektet har fått medel från Centralfonden.

– Jag är väldigt glad nu efteråt att fick möjligheten att vara med, säger Elina. Jag har fått en större förståelse, har fått olika verktyg att jobba med.

Hon berättar om föreläsningarna om kost, näring och kalorier.

– Där blev det många aha-upplevelser när jag insåg skillnader i kalorier och näring om jag t ex väljer vitt bröd eller hårt bröd.

Hon uppskattade också gruppdiskussionerna.

– Vi var öppna mot varandra, alla delade med sig av sina egna erfarenheter.

Också delarna som behandlade stress och sömn var bra, säger Elina:

– Jag sover bättre idag och kan avgränsa arbetsliv och privatliv på ett annat sätt, jag kopplar av bättre när jag är ledig.

 

Ett personligt ansvar för förändring

SCA Forest Products erbjuder möjlighet att delta i utbildning för personal som är i behov att ändra sin livsstil. Deltagarna får ökad kunskap om kost/motion, stress/återhämtning/sömn, livsglädje med mera.

– Det handlar inte minst om att skapa en insikt om individens personliga ansvar vid en livsstilsförändring, säger Eva Skoglund som är verksamhetschef vid SCA-hälsan i Sundsvall.

Hennes kollega på företaget, företagssköterskan Karin Bergendahl, arbetar aktivt med ”Liv i Balans” som projektet heter.

Man drog igång en första samling i september förra året och avslutar i oktober i år.

– Vi hade ett tidigare projekt med hälsoprofiler och livsstilsundersökningar där många hamnade i den röda zonen, de hade problem med vikt, kost eller kanske stress. Nu gjorde vi bred inbjudan – alla hade en möjlighet att anmäla sig.

Med livsstilsskolan som en yttre ram erbjöds sexton deltagare, som själva anmält sig att vara med och förändra sin vardag genom träffar varannan vecka under ledning av en hälsovägledare, där Centralfonden har varit med och finansierat kostnaderna.

– Målet är att jobba med förebyggande rehab, en långsiktig förändring i tänkandet. Ett avstamp för ytterligare förändringar, säger Karin.

– Vi hade både föreläsningar, diskussioner och fysiska aktiviteter, berättar hon.

Heldagar hölls på arbetstid, de återkommande träffarna på fritid.

 

 

 

Fler kan söka bidrag

Stiftelsen Centralfonden verkar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri. Fokus ligger på rehabilitering och friskvård.

– Vi gör nu en omstart av verksamheten, berättar verkställande ledamoten Mårten Ericsson som gärna ser att fler söker bidrag för hälsofrämjande projekt och friskvårdsinsatser.

ME 6952

Centralfonden har sina rötter i början av 1950-talet. På 1960-talet började man ge bidrag för resor till varmare länder vilket ledde till att CFS Marbella köptes in. Anläggningen är nu under försäljning.

– Var sak har sin tid och eftersom allt färre utnyttjade anläggningen är det läge att ta nya tag, säger Mårten Ericsson.

Därmed skapas istället förutsättningar till nya möjligheter i form av friskvårdsprojekt och individuell rehabilitering.

– Vi hoppas att få se många projekt över hela landet, säger Mårten Ericsson.

Det är företag och fack som gemensamt kan söka medel ur Centralfonden. Det kan handla om individuell arbetslivsinriktad rehabilitering, individuella friskvårdsprogram, gruppvisa insatser (som kostrådgivning, motionskampanjer), arbetsrelaterade hälsoprojekt eller liknande. Men nya idéer och tankar är välkomna.

– Vi har ett fokus på friskvård och rehabilitering. Besök gärna vår hemsida (www.centralfonden.se) som ger all information om hur man söker bidrag, säger Mårten Ericsson.