sirius

Bruket ska vara en naturlig del av samhället

23 maj, 2016

Store Enso Hylte stödjer aktivt anställda som vill lägga tid på att aktivt integrera flyktingar i det svenska samhället.

– Vi är ju en del i samhället, säger personalchef Linda Mars och kommunikationsansvarige Henrik Axelsson fortsätter:

– Koncernen har en hållbarhetspolicy där det tydligt står att vi ska göra gott för andra människor. Vi ska uppmuntra individuella initiativ som skapar kontakt mellan individer och grupper.

Bruksamhället i gränstrakterna mellan Halland och Småland har nyligen gått igenom en process där arbetsstyrkan reducerats kraftigt. Med allt fler tomma lägenheter i samhället har kommunen välkomnat ett stort antal flyktingar, inte minst från Syrien. I samband med ett utvecklingsprojekt för personer som tvingats lämna företaget såg man behovet att stötta även de många nyanlända som finns i samhället. ”Integration Hylte” blev ”Integration Halland” som fick finansiering från EU.

Linda Mars betonar att allt sker på frivillig basis och att det naturligtvis finns olika åsikter och synpunkter inom bruket på företagets tydliga ställningstagande:

Stora Enso Linda 8446

Linda Mars, personalchef på StoraEnso Hylte, tog initiativet till ett språkkafé i brukets matsal. (foto: Sven Magnusson)

– Men det är viktigt att vi som ledningsgrupp tar avstamp och visar var vi står, att mångfald är en framgång och kommer att bli ett normaltillstånd, säger Linda Mars.

Tar sin tid

– Samtidigt sker inga förändringar över natt, poängterar Henrik Axelsson och tar ett litet praktiskt exempel från i vintras: ”Vi delade ut varselvästar till flyktingar som går på vägen förbi vårt huvudkontor till en samlingsplats för nyanlända. Vintertid var det mörkt och risk för olyckor. Några använde västarna, andra inte och det blev en del snack på bruket. Men det är människor från en annan kultur – förändringar tar tid. Så är det”.

Stora Enso Henrik 8449

Henrik Axelsson kopplar brukets engagemang till företagets policy. (foto: Sven Magnusson)

Bruket har aktivt engagerat sig i ett språkkafé på personalrestaurangen Nissakanten där anställda och nyanlända flyktingar möttes vid långbord över kaffe, kanelbullar och samtal.

– Ett enkelt sätt att lära känna varandra, säger Linda Mars, som kom med idén.

Språkpraktikanter

Bruket uppmuntrat också anställda att ta emot språkpraktikanter på arbetsplatsen, människor som kan gå bredvid och öva sin svenska och få en inblick i hur ett pappersbruk fungerar. Man matchar intressen och så har till exempel en bilmekaniker varit praktikant på operatörssidan. Andra – som Alaa Ali på nästa sida, som har en ingenjörsbakgrund, har varit två veckor på tjänstemannasidan.

– Men praktiken handlar enbart om språk, inte om yrkesrollen, betonar Linda Mars. Och det är personen som är värd för praktiken som styr omfattningen, det kan handla om ett möte i månaden till en halvtid under två veckor.

Brukets jämställdhetsgrupp har samtidigt ändrat namn till jämlikhetsgrupp för att markera att mångfald ska vara en del av gruppens arbete.