sirius

Alla utbildningar utgår från vårt behov – inte vilka utbildningar som vi erbjuds

25 februari, 2016

 

Med en gemensam portal på nätet kan branschen samordna sina utbildningsbehov.

tobbe_hoglund_PAS2661

Torbjörn Höglund  (Foto: Per-Anders Sjöquist)

– Förr var det utbildningsanordnarna som hörde av sig till oss. Nu är det vi som talar om vårt behov, säger Torbjörn Höglund, kompetensutvecklare inom SCA Graphic, Ortviken, som varit involverad i arbetet med att ta fram plattformen Sirius Utbildningscentrum.

Denna presenterades på Sirius Kompetensforum nu i februari och finns redan på nätet.

– Principen är väldigt enkel. Det handlar om en gemensam portal där vi inom branschen ska publicera våra behov, berättar Torbjörn Höglund. Vi har länge varit dåliga på att beställa den utbildning vi saknar. Nu kan vi ha en intern dialog, prata ihop oss och skräddarsy just den utbildning vi behöver.

Befattningsutbildningar som är specifika för massa- och pappersindustrin kan samordnas av den egna branschen.

– Har vi till exempel på Ortviken behov av en grundläggande utbildning av tre maskinförare så skriver vi in att vi behöver utbilda tre maskinförare på pappersbruket. Där finns också plats för lite fritext. När vi lägger det på portalen går det ut mejl till alla andra pappersbruk som är aktiva på portalen plus att utbildningsleverantörerna får information om vårt behov.

– Om något annat bruk, kanske Holmen, också har samma behov går de in på portalen och anmäler det. Vi kan prata ihop oss och sedan kan utbildningsleverantörerna lämna en offert.

Befattningsutbildningar

Det handlar i första hand om befattningsutbildningar som rullare, torkare, maskinförare etc.

– Via portalen kan vi från Ortviken, eller något annat bruk, berätta om behovet utan att behöva köpa en hel utbildning. Idag är risken att en operatör förblir outbildad några år i väntan på att det ska bli en fulltalig grupp.

Systemet ska vara enkelt att använda. Torbjörn tar ett exempel: ”Ungefär som en postit-lapp på anslagstavlan i korridoren på jobbet. Andra ser lappen och kan kontakta den som satt upp den. Och kanske haka på. Skillnaden är att denna anslagstavla är elektronisk och de första mötena blir på en elektronisk arena.”

Se ett kommande behov

– Samtidigt kan utbildningsleverantörerna se ett kommande behov och vässa sina knivar, fortsätter Torbjörn. De vet att det kommer en förfrågan, istället för att – som idag – höra av sig till bruken och erbjuder olika kurser.

Det handlar också om att hitta kostnadseffektiva platser för utbildningarna:

– Ett deltagande bruk kanske har en passande kursgård eller har handlat upp ett lämpligt pensionat.

Utvärderas efteråt

När utbildningen är genomförd ska den utvärderas – allt ska vara fullständigt transparent.

Idén kom sedan Torbjörn internt inom SCA Forest Products, Ortviken hade problem med tomma stolar på vissa utbildningar. Han gjorde en enkel portal för systerföretaget Östrand som snart utökades till fler företag inom koncernen. Idén snappades upp av Sirius som såg en möjlighet för hela branschen:

– Skillnaden är att inom Sirius ligger vi steget före, vi har ingen aktuell utbildning när vi går ut med förfrågan – bara ett behov. Vi inom branschen pratar ihop oss och kan tillsammans hitta en leverantör av en lämplig utbildning.

Kanske hemliga

Han inser att vissa utbildningar kan vara företagsspecifika och kanske hemliga.

– Men då kan kanske 60 procent av utbildningen vara gemensam och de sista 40 procenten vara specifika för ett enskilt bruk.

Torbjörn Höglund har stora förhoppningar på det nya systemet.

– Vi kör igång nu och ska ge det två år. Sedan får vi se om vi lyckats.